Zapisał dobro w testamencie. Historia prof. Wacława Szybalskiego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera akcję ?Zapisz Dobro?. W ramach inicjatywy eksperci i prawnicy doradzają i edukują w zakresie przygotowywania testamentów, które mogą uwzględniać zapis na rzecz konkretnej fundacji czy stowarzyszenia. Podobny zapis testamentowy na rozwój nauki w Polsce ustanowił prof. Wacław Szybalski.

30 maja ruszyła inicjatywa Zapisz Dobro i potrwa do 10 czerwca. Organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Napisz Testament. Jej członkowie ? trzynaście organizacji pozarządowych, w tym również Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ? edukują Polaków w tej ważnej dziedzinie.

Historia prof. Wacława Szybalskiego

W przypadku uwzględnienia w testamencie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przekazane środki zostaną w całości przeznaczone na sfinansowanie stypendiów dla młodych naukowców w programie START (start.fnp.org.pl). Podobny zapis testamentowy na rzecz badaczy sporządził prof. Wacław Szybalski. Dzięki przekazanym funduszom od roku 2022 FNP przyznawać będzie stypendium im. prof. Wacława Szybalskiego. Będą je otrzymywać laureatki lub laureaci konkursu w programie START, wyróżnieni za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej. Szczegółowe informacje na stronie: start.fnp.org.pl.

Profesor Wacław Szybalski (1921-2020) był wybitnym polskim naukowcem urodzonym w Lwowie, genetykiem, który stworzył  podwaliny do powstania współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej. Dzięki Jego pionierskim badaniom powstały nowe dziedziny nauki, takie jak biologia syntetyczna i terapia genowa. Pracował m. in. w University of Wisconsin-Madison. Jego wybitne osiągnięcia zostały wyróżnione: doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyznaniem przez Prezydenta RP  Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

Oglądaj historię prof. Wacława Szybalskiego >>

Zapis testamentowy na rzecz FNP

Sporządzić testament mogą osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące w stanie wyrazić swoją wolę. Dokument ten należy napisać osobiście, bez niczyjej pomocy. Najbezpieczniejszą dla spadkodawcy i rekomendowaną przez nas formą testamentu jest akt notarialny. Sporządzenie testamentu w obecności notariusza ? bez względu na to, czy odbędzie się to w kancelarii notarialnej czy też poza nią ? daje największą pewność, iż wola darczyńcy zostanie zrealizowana. Zgodnie z prawem, testament można także sformułować ustnie lub własnoręcznie napisać i złożyć pod nim swój podpis.

 W testamencie można:

  • przekazać Fundacji dowolny składnik swojego majątku, np. kwotę pieniężną lub nieruchomość. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • ustanowić FNP jedynym spadkobiercą (np. w sytuacji gdy brak jest innych spadkobierców lub gdy interesy najbliższych zostały zabezpieczone w inny sposób). Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • powołać FNP do spadku wspólnie z innymi osobami lub instytucjami, którym chcą Państwo przekazać swój majątek. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz

Dowiedz się więcej >>

Źródło: Informacja własna

Cofnij