Zaproszenie na konferencję ?Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój? w Krakowie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Nauka i biznes
-A A+

Kolejne spotkanie z cyklu ?Głos biznesu 2017 ? Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój? odbędzie się 26 października 2017 r. października w Krakowie. Konferencje realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Konfederację Lewiatan skierowane są do innowacyjnych przedsiębiorców. Celem spotkań jest przedstawienie firmom możliwości finansowania prac B+R i współpracy z naukowcami oraz innowacji ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla firm do ciągłych zmian i dostosowywania do nowych warunków. Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we własne, oryginalne prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. W bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Część tej kwoty można uzyskać za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizuje kilka programów skierowanych do firm i naukowców finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas konferencji firmy będą mogły poznać możliwości uzyskania środków na finansowanie zespołowych prac B+R realizujących projekty naukowe zmierzające do opracowania nowego produktu, technologii czy usługi. Na te działania Fundacja oferuje granty badawcze w wysokości ok. 3,5 mln zł w ramach programu TEAM-TECH.

 

Szósta z cyklu konferencji odbędzie się 26 października w Krakowie, Hotel Park Inn –
ul. Monte Cassino 2

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której, serdecznie Państwa zapraszamy, przedstawimy możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

  • poranny ? przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące:
    – wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców;
    – preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne;
    – dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych ? ulga podatkowa na B+R.
    W tej części konferencji zaplanowaliśmy panel oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli firm lokalnych, którzy podzielą się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
  • południowy ? planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Konferencja adresowana jest do firm innowacyjnych, w tym zarówno przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność badawczo-rozwojową, oraz do firm, które w najbliższym czasie planują opracowanie nowych produktów i usług lub procesów technologicznych. Prowadzący konferencję to wysokiej klasy prelegenci, z wieloletnim doświadczeniem. Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z Małopolski poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Zapraszamy!

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda spotkania: TUTAJ

Rejestracja: TUTAJ

Cofnij