Zaproszenie na konferencję „Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój” w Łodzi

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Nauka i biznes
-A A+

„Głos biznesu 2017 – Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój” – pod takim hasłem Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Konfederacją Lewiatan realizuje cykl konferencji skierowanych do przedsiębiorców, które odbędą się w kilku miastach w Polsce. Celem spotkań jest przedstawienie firmom możliwości finansowania prac B+R oraz innowacji ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla firm do ciągłych zmian i dostosowywania do nowych warunków.  Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we własne, oryginalne  prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. W bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Część tej kwoty można uzyskać za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizuje kilka programów skierowanych do firm i naukowców finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas konferencji firmy będą mogły poznać możliwości uzyskania środków na finansowanie zespołowych prac B+R realizujących projekty naukowe zmierzające do opracowania nowego produktu, technologii czy usługi. Na te działania Fundacja oferuje granty badawcze w wysokości ok. 3,5 mln zł w ramach programu TEAM-TECH.

Pierwsza z cyklu konferencji odbyła się we Wrocławiu. Fot. One HD

Pierwsza konferencja odbyła się 25 maja we Wrocławiu. Fot. One HD

Druga z cyklu konferencji odbędzie się 31 maja w Łodzi, Holiday Inn Łódź, ul. Piotrkowska 229/231. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja: TUTAJ

Czterogodzinna konferencja będzie obejmowała dwa powiązane ze sobą bloki tematyczne:

  • poranny – prezentacja uzupełniających się instrumentów finansowych obejmujących wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz  preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, kredytu UNIA+ oraz dotacji na leasing maszyn i urządzeń.

W tej części konferencji wystąpi również przedstawiciel znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych instrumentów finansowych.

  • południowy – dwa interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies

Konferencja jest organizowana we współpracy z  BGŻ BNP Paribas oraz Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej. Konferencja jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Przed wakacjami zaplanowano jeszcze konferencję oraz w Lublinie 22 czerwca. Kolejne spotkania odbędą się jesienią.

Szczegółowy program

Zapraszamy!

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij