Zaproszenie na konferencję ?Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój? w Rzeszowie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Nauka i biznes
-A A+

Kolejne spotkanie z cyklu ?Głos biznesu 2017 ? Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój? już 5 października w Rzeszowie. Konferencje realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Konfederację Lewiatan skierowane są do innowacyjnych przedsiębiorców. Celem spotkań jest przedstawienie firmom możliwości finansowania prac B+R i współpracy z naukowcami oraz innowacji ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla firm do ciągłych zmian i dostosowywania do nowych warunków. Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we własne, oryginalne prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. W bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Część tej kwoty można uzyskać za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizuje kilka programów skierowanych do firm i naukowców finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas konferencji firmy będą mogły poznać możliwości uzyskania środków na finansowanie zespołowych prac B+R realizujących projekty naukowe zmierzające do opracowania nowego produktu, technologii czy usługi. Na te działania Fundacja oferuje granty badawcze w wysokości ok. 3,5 mln zł w ramach programu TEAM-TECH.

Piąta z cyklu konferencji odbędzie się 5 października w Rzeszowie, Grand Hotel Rzeszów, ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja: TUTAJ

Czterogodzinna konferencja będzie obejmowała dwa powiązane ze sobą bloki tematyczne:

  • poranny ? prezentacja uzupełniających się instrumentów finansowych obejmujących wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz  preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, kredytu UNIA+ oraz dotacji na leasing maszyn i urządzeń.

W tej części konferencji wystąpi również przedstawiciel znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych instrumentów finansowych.

  • południowy ? dwa interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy prelegenci, z wieloletnim doświadczeniem. Wydarzenie jest dedykowane dużym, małym oraz średnim firmom z województwa lubelskiego poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Szczegółowy program

Zapraszamy!

 

Cofnij