Zaproszenie na konferencję „Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój” w Szczecinie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Nauka i biznes
-A A+

Ostatnie spotkanie z cyklu „Głos biznesu 2017 – Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój” odbędzie się 15 listopada w Szczecinie. Konferencje realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Konfederację Lewiatan skierowane są do innowacyjnych przedsiębiorców. Celem spotkań jest przedstawienie firmom możliwości finansowania prac B+R i współpracy z naukowcami oraz innowacji ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla firm do ciągłych zmian i dostosowywania do nowych warunków. Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we własne, oryginalne prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. W bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Część tej kwoty można uzyskać za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizuje kilka programów skierowanych do firm i naukowców finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas konferencji firmy będą mogły poznać możliwości uzyskania środków na finansowanie zespołowych prac B+R realizujących projekty naukowe zmierzające do opracowania nowego produktu, technologii czy usługi. Na te działania Fundacja oferuje granty badawcze w wysokości ok. 3,5 mln zł w ramach programu TEAM-TECH.

Ostatnie spotkanie z cyklu konferencji odbędzie się 15 listopada w Szczecinie, Radisson Blu Hotel Szczecin 
plac Rodła 10.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja: tutaj

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której, serdecznie Państwa zapraszamy, przedstawimy możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

  • poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące:
    – wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców;
    – preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne.
    – pomoc dla firm rozpoczynających działalność, które planują wykorzystanie funduszy start-up’owych.
    W tej części konferencji zaplanowaliśmy panel oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli firm lokalnych, którzy podzielą się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
  • południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Konferencja adresowana jest w szczególności do firm innowacyjnych, w tym zarówno przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność badawczo-rozwojową, jak również firm, które w najbliższym czasie planują opracowanie nowych produktów lub procesów technologicznych. Prowadzący konferencję to wysokiej klasy prelegenci, z wieloletnim doświadczeniem. Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z woj. zachodniopomorskiego poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Szczegółowy program 

Zapraszamy!

Fot. One HD

Cofnij