Zaproszenie na konferencję ?Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój? w Warszawie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Nauka i biznes
-A A+

Po wakacjach kontynuujemy cykl konferencji ?Głos biznesu 2017 ? Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój? realizowany we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Na kolejne spotkanie zapraszamy 14 września w Warszawie.

Konferencje skierowane są do innowacyjnych przedsiębiorstw szukających wsparcia dla działalności B+R. Celem spotkań jest przedstawienie firmom możliwości finansowania zespołów badawczych oraz innowacji ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla firm do ciągłych zmian i dostosowywania do nowych warunków. Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we własne, oryginalne prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. W bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Część tej kwoty można uzyskać za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizuje kilka programów skierowanych do firm i naukowców finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas konferencji firmy będą mogły poznać możliwości uzyskania środków na finansowanie zespołowych prac B+R realizujących projekty naukowe zmierzające do opracowania nowego produktu, technologii czy usługi. Na te działania Fundacja oferuje granty badawcze w wysokości ok. 3,5 mln zł w ramach programu TEAM-TECH.

Pierwsza konferencja po wakacjach odbędzie się 14 września w Warszawie, w siedzibie Konfederacji Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

kapital2017_574x212

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja: tutaj

Czterogodzinna konferencja będzie obejmowała dwa powiązane ze sobą bloki tematyczne:

  • poranny ? prezentacja uzupełniających się instrumentów finansowych obejmujących wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, kredytu UNIA+ oraz dotacji na leasing maszyn i urządzeń, a także pomoc dla firm rozpoczynających działalność, które planują wykorzystanie funduszy start-up?owych.

W tej części konferencji zaplanowaliśmy panel oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli firm lokalnych, którzy podzielą się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych.

  • południowy ? trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Podczas warsztatu nt. programu TEAM-TECH przedstawimy krok po kroku proces aplikowania o dofinansowanie.

Konferencja jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Kolejne spotkania odbędą się w Rzeszowie (5.10), Szczecinie (12.10), Krakowie (26.10) oraz Poznaniu (8.11).

Szczegółowy program konferencji

Oferta FNP dla firm

Zdjęcie: Pierwsza konferencja odbyła się 25 maja we Wrocławiu. Fot. One HD

Cofnij