Zaproszenie na warsztaty nt. scientific teaching

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja zaprasza doktorantów oraz pracowników naukowych prowadzących zajęcia ze studentami na spotkanie pt. “Evidence-based teaching – just the facts or thinking like scientists?”, które odbędzie się w Gułtowach k. Poznania, w dniach 16-19 września 2013 r.

Celem spotkania jest prezentacja założeń i technik „scientific  teaching” oraz ich praktycznego zastosowania. Podczas warsztatów szczególny nacisk położony będzie na wykorzystanie „scientific teaching” jako narzędzia służącego do inspirowania studentów do wybierania karier zawodowych w naukach doświadczalnych.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. Podczas intensywnych czterech dni zajęć uczestnicy zapoznają się z założeniami i celami teorii „scientific teaching” oraz uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 • dlaczego i w jaki sposób stworzyć grupę, której ośrodkiem jest student (a nie program czy wykładowca),
 • jak zaprojektować semestralny program nauczania,
 • jak rozwijać i korzystać z systemu oceniania postępów w nauce i wykorzystywać te informacje do udoskonalania programów i technik uczenia,
 • jak wprowadzić system, w którym studenci wzajemnie wspieraliby się w procesie uczenia,
 • jak zbudować i utrzymać sieć wsparcia dla nauczycieli i wykładowców.

Warsztaty, które obejmą przede wszystkim zagadnienia istotne dla nauk biologicznych, są doskonałym przygotowaniem dla pracowników naukowych planujących nauczanie studentów w trakcie swojej kariery akademickiej.

W spotkaniu będą uczestniczyć eksperci:

 • Prof. Diane Ebert-May (Michigan State University, USA)
 • Dr Jarosław Bryk (University of Reading, UK)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza.

Rejestracja trwa do 02.09.2013 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 20.

Językiem roboczym spotkania będzie język angielski.

Do zgłoszenia prosimy załączyć jeden plik zawierający następujące informacje przygotowane w języku angielskim:

 1. Imię i nazwisko, afiliacja, zajmowane stanowisko wraz z informacją o pracy dydaktycznej oraz grupie, na rzecz której ta praca jest wykonywana;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Opis motywacji do wzięcia udziału w spotkaniu oraz oczekiwanych rezultatów uczestnictwa w kontekście celów kariery naukowej (maksymalnie 200 słów);
 4. Informacja o filozofii nauczania (maksymalnie 200 słów).

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy noclegi oraz wyżywienie.

 

Program_scientific_teaching

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Cofnij