Zapytanie ofertowe 07/POIR/2022 na: Kompleksową organizację konferencji naukowej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Zestawienie ofert 07_POIR_2022

 

Zamawiający przekazuje Modyfikację treści Zapytania ofertowego:

04.05.2022 07POIR2022 !Modyfikacja treści Zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe na: Kompleksową organizację konferencji naukowej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 16.05.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Pliki do pobrania:

13.04.2022 07POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Konferencja sieciująca

13.04.2022 07POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

13.04.2022 07POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

13.04.2022 07POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

13.04.2022 07POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

13.04.2022 07POIR2022 Zał. nr 5 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych