Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/2018 na tłumaczenia pisemne i korektę dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/2018 z dnia 31.01.2018r. zostało unieważnione na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego w spr. nr 01/POIR/2018

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dnia 05.02.2018r.

 

Zapytanie ofertowe:  Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 08.02.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

31_01_18_01POIR18_!Zapytanie_Ofertowe_tłumaczenia

31_01_18_01POIR18_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

31_01_18_01POIR18_Zał_nr_2_Opis_przedmiotu_zamowienia

31_01_18_01POIR18_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy

31_01_18_01POIR18_Zał_nr_4_Wzor_protokolu_odbioru