Zapytanie ofertowe nr 02/POIR/2018 na kompleksową obsługę fotograficzną Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 02/POIR/2018 zostało unieważnione, ponieważ cena brutto złożonej w postępowaniu oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia.

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa fotograficzna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 27.02.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

19_02_18_02POIR18_!Zapytanie_Ofertowe_Obsługa_Foto

19_02_18_02POIR18_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

19_02_18_02POIR18_Zał_nr_2_Formularz_cenowy

19_02_18_02POIR18_Zał_nr_3_Opis_przedmiotu_zamowienia

19_02_18_02POIR18_Zał_nr_4_Istotne_postanowienia_umowy

19_02_18_02POIR18_Zał_nr_5_Wzor_protokolu_odbioru