Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/2018 na kompleksową obsługę filmową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/2018 wygrała firma:

Grupa Produkcyjna OneHD Sebastian Gorajek, ul. Zachodnia 1/30, 20-620 Lublin z ceną brutto: 307 583,64 zł.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego w spr. nr 03/POIR/2018

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dnia 16.05.2018r.

 

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego w spr. nr 03/POIR/2018

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2018r.

 

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa filmowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 21.05.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 

Pliki do pobrania:

20.04.18 03POIR18 !Zapytanie Ofertowe Obsługa Filmowa

20.04.18 03POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

20.04.18 03POIR18 Zał nr 2 Formularz cenowy

20.04.18 03POIR18 Zał nr 3 Opis przedmiotu zamowienia

20.04.18 03POIR18 Zał nr 4 Istotne postanowienia umowy

20.04.18 03POIR18 Zał nr 5 Wzor protokolu odbioru