Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/2020 Kompleksowa obsługa polegającą na druku i dostawie publikacji do siedziby FNP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/2020 wygrała firma:

Drukarnia Szczepan Szymański, ul. Wolska 108, 05-119 Wola Aleksandra, z ceną brutto: 61 359,30 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

25.02.20 03POIR2020 Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby FNP.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 28.02.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

03POIR20 !Zapytanie ofertowe Druk

03POIR20 Zał nr 1 Formularz ofertowy

03POIR20 Zał nr 2 Formularz cenowy

03POIR20 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

03POIR20 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru

03POIR20 Zał nr 5 Ulotka TEAM