Zapytanie ofertowe nr 04/POIR/2018 na kompleksową obsługę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegającą na projektowaniu graficznym i składzie DTP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 04/POIR/2018 wygrała firma:

Papercut Joanna Kołacz-Śmieja, ul. Kalwaryjska 19/19a, 30-504 Kraków

 

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego w spr. nr 04/POIR/2018

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dnia 12.03.2018r.

 

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegająca na projektowaniu graficznym i składzie DTP.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 12.03.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 

Pliki do pobrania:

02_03_18_04POIR18_!Zapytanie_Ofertowe_Obsługa_graficzna

02_03_18_04POIR18_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

02_03_18_04POIR18_Zał_nr_2_Formularz_cenowy

02_03_18_04POIR18_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy

02_03_18_04POIR18_Zał_nr_4_Wzor_protokolu_odbioru