Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2017 dot. druku i dostawy ulotek

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2017 wygrała firma:

SALON REKLAMY Aneta Kamińska, ul. Zielona 15, 32-082 Bolechowice.

Zapytanie ofertowe dotyczące druku i dostawy ulotek.

Termin składania ofert:

Wszystkie oferty muszą zostać złożone do dnia 04.05.2017r.:

Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy. Oferty składane drogą elektroniczną powinny mieć formę skanów.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

– sprawy merytoryczne: Zofia Matejewska, matejewska@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 845 95 44
– sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48

 

Pobierz dokumenty:

25_04_17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru

25_04_17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

25_04_17_Zał_nr_2_Istotne_postanowienia_Umowy

25_04_17_Zapytanie_Ofertowe_05_POIR_2017_Druk_ulotek