Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2018 na kompleksową obsługę fotograficzną Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2018 wygrała firma:

Grupa Produkcyjna OneHD, ul. Zachodnia 1/30, 20-620 Lublin

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa fotograficzna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 15.03.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 

Pliki do pobrania:

07_03_18_05POIR18_!Zapytanie_Ofertowe_Obsługa_Foto

07_03_18_05POIR18_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

07_03_18_05POIR18_Zał_nr_2_Formularz_cenowy

07_03_18_05POIR18_Zał_nr_3_Opis_przedmiotu_zamowienia

07_03_18_05POIR18_Zał_nr_4_Istotne_postanowienia_umowy

07_03_18_05POIR18_Zał_nr_5_Wzor_protokolu_odbioru