Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2020 Kompleksowa organizacja dwudniowej, międzynarodowej konferencji w Warszawie dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2020 zostało unieważnione przez Zamawiającego.

Uzasadnienie: Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 07.02.2020r., biorąc pod uwagę panującą sytuację związaną z występowaniem koronawirusa w Polsce i w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, unieważnia to postępowanie.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

06.03.20 05POIR2020 Pytania i odpowiedzi

Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.03.2020r.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

28.02.20 05POIR2020 Pytania i odpowiedzi 

28.02.20 05POIR2020 Przykłady

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

24.02.20 05POIR2020 Pytania i odpowiedzi 

24.02.2020 System Identyfikacji Wizualnej FNP 

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja dwudniowej, międzynarodowej konferencji w Warszawie dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 10.03.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

05POIR20 !Zapytanie ofertowe Konferencja MAB

05POIR20 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

05POIR20 Zał. nr 2 Formularz cenowy

05POIR20 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

05POIR20 Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy

05POIR20 Zał. nr 5 Wzor protokolu odbioru

05POIR20 Zał. nr 6 Materiały graficzne, logotypy