Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2017 na dostawę komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2017 zostało unieważnione ponieważ nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego w spr. nr 06/POIR/2017:

Pobierz: Pytanie i odpowiedz z dnia 14.09.2017r.

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 20.09.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

13_09_17_06POIR17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru

13_09_17_06POIR17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

13_09_17_06POIR17_Zał_nr_2_Formularz_cenowy

13_09_17_06POIR17_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy

13_09_17_06POIR17_Zapytanie_Ofertowe_komputery