Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2018 na tłumaczenia pisemne i korektę dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2018 wygrała firma:

W Części I ? AGIT Centrum Tłumaczeń Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin z ceną brutto: 37 586,34 zł,

W Części II ? AGIT Centrum Tłumaczeń Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin z ceną brutto: 21 592,65 zł.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego w spr. nr 06/POIR/2018

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dnia 15.03.2018r.

 

Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta realizowane dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 19.03.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

12_03_18_06POIR18_!Zapytanie_Ofertowe_tłumaczenia

12_03_18_06POIR18_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

12_03_18_06POIR18_Zał_nr_2_Opis_przedmiotu_zamowienia

12_03_18_06POIR18_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy

12_03_18_06POIR18_Zał_nr_4_Wzor_protokolu_odbioru