Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2019 na dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security for Business ? Advanced Polish Edition lub dostawę licencji na oprogramowanie równoważne

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2019 wygrała firma:

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska z ceną oferty brutto: 9 638,28 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

26.04.2019r. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Zapytanie ofertowe: na dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security for Business ? Advanced Polish Edition lub dostawę licencji na oprogramowanie równoważne.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 06.05.2019r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

23.04.19 06POIR19 !Zapytanie ofertowe Oprogramowanie antywirusowe

23.04.19 06POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

23.04.19 06POIR19 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

23.04.19 06POIR19 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

23.04.19 06POIR19 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru