Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/2017 – Zaprojektowanie i wykonanie trzech stron internetowych o charakterze tzw. „microsite”

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Zaprojektowanie i wykonanie trzech stron internetowych o charakterze tzw. „microsite”.

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/2017 wygrała firma: BPROG Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18/1, 05-091 Ząbki.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego do Zapytania ofertowego nr 07/POIR/2017.

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dnia 13.06.2017r. do Zapytania ofertowego nr 07/POIR/2017.

Termin składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl  w terminie do końca dnia 14.06.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

– sprawy merytoryczne: Zofia Matejewska, matejewska@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 845 95 44
– sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48.

Pliki do pobrania:

07_06_17_Zapytanie_Ofertowe_07_POIR_2017_Mikrostrony

07_06_17_Zał_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia

07_06_17_Zał_nr_2_Formularz_ofertowy

07_06_17_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy

07_06_17_Zał_do_Umowy_Oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci

07_06_17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru