Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2017 – Kompleksowa obsługa prawna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2017 wygrała firma:

KONIECEK spółka adwokacka Sp. p., ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 56 lok. 12, 03-982 Warszawa.

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2017: Kompleksowa obsługa prawna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Odpowiedź na pytanie i modyfikacja treści Zapytania ofertowego pobierz plik

Termin składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl  w terminie do końca dnia 08.08.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

07_07_17_Zapytanie_Ofertowe_08_POIR_2017_Obsługa_prawna

07_07_17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

07_07_17_Zał_nr_2_Istotne_postanowienia_umowy