Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2017 – Kompleksowa obsługa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby FNP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2017 wygrała firma:

Drukarnia Szczepan Szymański, ul. Wolska 108, 05-119 Wola Aleksandra

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby FNP.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 24.07.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

13_07_17_09POIR17_Zapytanie_Ofertowe_druk_i_dostawa

13_07_17_09POIR17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

13_07_17_09POIR17_Zał_nr_2_Formularz_cenowy

13_07_17_09POIR17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru

13_07_17_09POIR17_Zał_nr_4_Ulotka_TEAMpl

13_07_17_09POIR17_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy