Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2018 na sprzedaż biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2018 wygrała firma:

Furnel Travel Int. Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa z ceną oferty brutto: 9 072,46 zł.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia wyjaśnienie i zmianę Zapytania ofertowego w spr. nr 09/POIR/2018

Pobierz: 21.08.18 09POIR18 Wyjaśnienia i zmiana Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 22.08.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

23.07.18 09POIR18 !Zapytanie ofertowe Podróże

23.07.18 09POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

23.07.18 09POIR18 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamowienia

23.07.18 09POIR18 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy