Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2017 na kompleksową obsługę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegającą na projektowaniu graficznym i składzie DTP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2017 wygrała firma:

VIVID Studio Magdalena Konik-Machulska, ul. św. Jacka 44, 30-364 Kraków

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegającą na projektowaniu graficznym i składzie DTP.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 21.07.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

13_07_17_10POIR17_Zapytanie_Ofertowe_10_POIR_2017_projektowanie_graficzne

13_07_17_10POIR17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru

13_07_17_10POIR17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

13_07_17_10POIR17_Zał_nr_2_Formularz_cenowy_projektowanie_graficzne

13_07_17_10POIR17_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy