Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2018 na organizację spotkania informacyjnego dot. programu TEAM-NET realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach PO IR

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2018 wygrała firma:

COMfactor Aldona Niewiadomska, ul. Lanciego nr 19/60, 02-792 Warszawa z ceną brutto: 5 166,00 zł

Zapytanie ofertowe: Organizacja spotkania informacyjnego dot. programu TEAM-NET realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach PO IR.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 27.07.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

20.07.18 10POIR18 !Zapytanie ofertowe Obsługa techniczna TEAM-NET

20.07.18 10POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

20.07.18 10POIR18 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamowienia

20.07.18 10POIR18 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

20.07.18 10POIR18 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru

20.07.18 10POIR18 Zał. do OPZ Plan sal FNP