Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2020 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i konferencyjnych na potrzeby realizacji programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2020 wygrała firma:

Intermedia Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407, z ceną brutto: 38 047,59 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

25.03.2020 10POIR2020 Pytania i odpowiedzi_2

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

25.03.2020 10POIR2020 Pytania i odpowiedzi

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

24.03.2020 10POIR2020 Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i konferencyjnych na potrzeby realizacji programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 26.03.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

13.03.2020 10POIR20 !Zapytanie ofertowe Materiały konferencyjne

13.03.2020 10POIR20 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

13.03.2020 10POIR20 Zał. nr 2 Formularz cenowy

13.03.2020 10POIR20 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

13.03.2020 10POIR20 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

10POIR20 Zał. nr 5 Materiały graficzne