Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. dot. pomocy publicznej na działalność B+R

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2016 wygrała firma Easy State Aid Kaznowski Stasiak Sp.j.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pomocy publicznej na działalność B+R polegające na: wsparciu eksperckim, ocenie dokumentacji, monitoringu, udziale w spotkaniach, prowadzeniu szkoleń.

Oferty należy złożyć do dnia 11.05.2016 r.:

– mailowo na adres zamowienia@fnp.org.pl

lub

– osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji, ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa (liczy się data wpływu)

 

Dodatkowych informacji udziela:

Emilia Wojewoda, tel. (+48) 22 845 95 48,  e-mail: emilia.wojewoda@fnp.org.pl

 

Pobierz dokumenty:

Zapytanie Ofertowe 11_POIR_2016_pomoc publiczna na działalność B+R

Załącznik nr 1_formularz oferty_pomoc publiczna na działalność B+R