Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2017 na przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji (proof of concept)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2017 wygrała firma:

CoWinners Sp. z o.o., ul. Trzmiela 14, Skórzewo, 60-185 Poznań.

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji (proof of concept).

Zamawiający informuje, że w dniu 28.07.2017r. dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 11/POIR/2017 ? Opis przedmiotu zamówienia):

28_07_17_11POIR17_Modyfikacja_OPZ

28_07_17_11POIR17_Zał_2_Opis_przedmiotu_zamowienia

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 04.08.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

26_07_17_11POIR17_Zapytanie_Ofertowe_szkolenie_komercjalizacja

26_07_17_11POIR17_Zał_do_umowy_Wzór_protokołu_odbioru

26_07_17_11POIR17_Zał_3_Istotne_postanowienia_umowy

26_07_17_11POIR17_Zał_2_Opis_przedmiotu_zamowienia

26_07_17_11POIR17_Zał_1_Formularz_ofertowy