Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2018 na sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2018 wygrała firma:

EcoBlack s.c., ul. Domaniówka 1E, 25-413 Kielce z ceną oferty brutto: 17 785,80 zł.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia wyjaśnienie Zapytania ofertowego w spr. nr 11/POIR/2018

Pobierz: 21.09.18 11POIR18 Wyjaśnienia do Zapytania

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 26.09.2018r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, w godz. 7:00-15:00.

Pliki do pobrania:

19.09.18 11POIR18 !Zapytanie ofertowe – Tonery

19.09.18 11POIR18 Zał 1 Formularz ofertowy

19.09.18 11POIR18 Zał 2 Formularz cenowy

19.09.18 11POIR18 Zał 3 Opis przedmiotu zamowienia

19.09.18 11POIR18 Zał 4 Istotne postanowienia umowy

19.09.18 11POIR18 Zał 5 Wzor protokolu odbioru