Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2017 na sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte:  Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2017 wygrała firma:

Nat-Com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki.

 

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Zamawiający informuje, że w dniu 10.08.2017r. dokonał modyfikacji Zapytania ofertowego nr 12/POIR/2017 w sposób opisany w piśmie.

10_08_17_12POIR17_Modyfikacja_ZO

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 17.08.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy merytoryczne: Jarosław Jurczyk, jurczyk@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 845 95 34
  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48,
  • w godzinach 8:00-15:00.

Pliki do pobrania:

08_08_17_12POIR17_Zał_1_Formularz_ofertowy

08_08_17_12POIR17_Zał_2_Formularz_cenowy

08_08_17_12POIR17_Zał_3_Opis_przedmiotu_zamowienia

08_08_17_12POIR17_Zał_4_Istotne_postanowienia_umowy

08_08_17_12POIR17_Zapytanie_Ofertowe_tonery