Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2017 na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2017 zostało unieważnione, ponieważ ceny brutto wszystkich złożonych w postępowaniu ofert przekraczają kwotę przeznaczona na realizacje zamówienia.

Zapytanie ofertowe: Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie.

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dn. 19.09.2017 r. do zapytania ofertowego nr 13/POIR/2017

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 20.09.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

13_09_17_13POIR17_Zał_1_Formularz_ofertowy

13_09_17_13POIR17_Zał_2_Formularz_cenowy

13_09_17_13POIR17_Zał_3_Opis_przedmiotu_zamowienia

13_09_17_13POIR17_Zał_4_Istotne_postanowienia_umowy

13_09_17_13POIR17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru

13_09_17_13POIR17_Zapytanie_ofertowe_ogłoszenia