Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2018: Kompleksowa organizacja oprawy dwudniowej konferencji dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2017 wygrała firma: Sun&More Sp z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin z ceną brutto: 27 853,35 zł.

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja oprawy dwudniowej konferencji dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 19.10.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

Pliki do pobrania:

12.10.18 13POIR18 !Zapytanie ofertowe Obsługa konferencji FIRST-TEAM

12.10.18 13POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

12.10.18 13POIR18 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

12.10.18 13POIR18 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

12.10.18 13POIR18 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru

12.10.18 13POIR18 Zał nr 5 Plan sal FNP