Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2019 Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2019 zostało unieważnione przez Zamawiającego.

Uzasadnienie: W terminie składania ofert nie złożono ofert.

Zapytanie ofertowe: Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 09.10.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

02.10.19 13POIR19 !Zapytanie ofertowe – Publikowanie ogłoszeń

02.10.19 13POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

02.10.19 13POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamowienia

02.10.19 13POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

02.10.19 13POIR19 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru