Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2017 Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach grantobiorców finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR, na lata 2014-2020

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2017 wygrała firma:

Konsorcjum Cofund Sp. z o.o. i Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

Zapytanie ofertowe: Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach grantobiorców finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego w spr. nr 15/POIR/2017

Pobierz: Pytania i odpowiedzi z dnia 29.11.2017r.

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 04.12.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

31_10_17_15POIR17_!Zapytanie_Ofertowe_Weryfikacja_dokumentow

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_2_Formularz_cenowy

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_3_Opis_przedmiotu_zamowienia

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_4_Istotne_postanowienia_umowy

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_5_do_umowy_Protokół_odbioru

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_6_do_umowy_Deklaracja_poufności_i_bezstronności

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_8_do_umowy_Wzor_zawiadomienia

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_9_do_umowy_Wzór_listy_weryfikacji_lista_sprawdzająca

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_10_do_umowy_Umowa_przetwarzanie_danych_os

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_11_do_umowy_Polityka_bezpieczenstwa

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_12_do_Polityki_bezpieczenstwa_Zasady_dostepu

31_10_17_15POIR17_Zał_nr_14_do umowy_wzór_upoważnienia dla osoby z jednostki weryfikującej