Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2018 – Dostawa komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2018 zostało unieważnione, gdyż nie złożono ofert niepodlegających unieważnieniu.

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego oraz modyfikacje Zapytania ofertowego w spr. nr 15/POIR/2018

Pobierz:

19.10.18 15POIR18 Wyjaśnienia z 19.10.2018r.

16.10.18 15POIR18 Wyjaśnienia i modyfikacje

11.10.18 15POIR18 Zał 2 Formularz cenowy mod. 16.10.18

16.10.18 Wynik z 15.10.18 PassMark CPU Benchmarks – New Desktop CPUs Performance

16.10.18 Wynik z 15.10.18 PassMark CPU Benchmarks – New Laptop CPUs Performance

16.10.18 Wynik z 15.10.18 PassMark Software – Video Card Benchmarks – Mid-to-High Range Video Cards

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 22.10.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

Pliki do pobrania:

11.10.18 15POIR18 !Zapytanie ofertowe – Komputery

11.10.18 15POIR18 Zał 1 Formularz ofertowy

11.10.18 15POIR18 Zał 2 Formularz cenowy

11.10.18 15POIR18 Zał 3 Istotne postanowienia umowy

11.10.18 15POIR18 Zał 4 Wzor protokolu odbioru końcowego