Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2019 Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2019 wygrała firma:

  • w Części I – AGIT Centrum Tłumaczeń ? Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin z ceną brutto: 31 660,20 zł,
  • w Części II – AGIT Centrum Tłumaczeń ? Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin z ceną brutto: 15 418,05 zł,

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

16.09.19 15POIR19 Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 17.09.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

06.09.19 15POIR19 !Zapytanie ofertowe – Tłumaczenia

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru