Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2019 Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

16.09.19 15POIR19 Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 17.09.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

06.09.19 15POIR19 !Zapytanie ofertowe – Tłumaczenia

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

06.09.19 15POIR19 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru