Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2017 na kompleksową organizację dwudniowej konferencji.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2017 wygrała firma:

BOOM Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa Sp. z o.o., ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl  w terminie do końca dnia 12.10.2017r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy merytoryczne: Marta Michalska-Bugajska, bugajska@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 845 95 39, tel. kom. (+48) 604 128 182,
  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48.

Pobierz dokumentację:

04_10_17_16POIR17_!Zapytanie_Ofertowe_Konferencja

04_10_17_16POIR17_Zał_nr_3_Opis_przedmiotu_zamowienia

04_10_17_16POIR17_Zał_nr_4_Ramowy_program_konferencji

04_10_17_16POIR17_Zał_nr_5_Istotne_postanowienia_umowy

04_10_17_16POIR17_Zał_nr_6_Wzór_protokółu_odbioru

04_10_17_16POIR17_Zał_nr_7_Identyfikacja_wizualna

04_10_17_16POIR17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

04_10_17_16POIR17_Zał_nr_2_Formularz_cenowy