Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2017 na dostawę komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2017 wygrała firma:
Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, al. Niepodległości / al. Armii Ludowej WGE paw. 40, 00-609 Warszawa

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 10.10.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

03_10_17_17POIR17_!Zapytanie_Ofertowe_komputery

03_10_17_17POIR17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru

03_10_17_17POIR17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

03_10_17_17POIR17_Zał_nr_2_Formularz_cenowy

03_10_17_17POIR17_Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy