Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2018 na usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2018 zostało unieważnione, gdyż w postępowaniu nie złożono ofert. 

Pobierz: 16.11.18 17POIR18 Uniewaznienie

Zapytanie ofertowe: Usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 13.11.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

30.10.18 17POIR18 !Zapytanie ofertowe Catering

30.10.18 17POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

30.10.18 17POIR18 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

30.10.18 17POIR18 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

30.10.18 17POIR18 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru

30.10.18 17POIR18 Zał nr 5 Menu