Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2019 Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania oraz modyfikuje Zapytanie ofertowe w sposób określony w dokumencie pn. 24.10.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania.

24.10.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 15.11.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

16.10.19 17POIR19 !Zapytanie ofertowe Bilety i hotele

16.10.19 17POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

16.10.19 17POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamowienia

16.10.19 17POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy