Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2017 na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2017 zostało unieważnione, ponieważ cena brutto złożonej w postępowaniu oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia.

Zapytanie ofertowe: Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 24.11.2017r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

16_11_17_18POIR17_!Zapytanie_ofertowe

16_11_17_18POIR17_Zał_1_Formularz_ofertowy

16_11_17_18POIR17_Zał_2_Formularz_cenowy

16_11_17_18POIR17_Zał_3_Opis_przedmiotu_zamowienia

16_11_17_18POIR17_Zał_4_Istotne_postanowienia_umowy

16_11_17_18POIR17_Zał_do_Umowy_wzor_prot_odbioru