Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2018 na przeprowadzenie analizy zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM TECH

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2018 wygrała firma:

Konsorcjum Bartosz Ledzion i Karol Olejniczak EGO s.c. i LB&E Sp. z o.o. z ceną brutto: 129 150,00 zł.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytania i odpowiedź Zamawiającego do Zapytania ofertowego nr 18/POIR/2018

Pobierz: 22.11.18 18POIR18 Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie analizy zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM TECH.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 21.12.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz 07:00-15:00

Pliki do pobrania:

21.11.18 18POIR18 !Zapytanie ofertowe Analiza w programie TEAM TECH

21.11.18 18POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

21.11.18 18POIR18 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

21.11.18 18POIR18 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

21.11.18 18POIR18 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru