Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2019 kompleksowa obsługa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegającą na projektowaniu graficznym i składzie DTP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2019 wygrała firma:

Papercut Joanna Kołacz-Śmieja ul. Kalwaryjska 19/19a, 30-504 Kraków, z ceną brutto: 78 166,50 zł,

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania wykonawcy i modyfikacja Zapytania ofertowego znajdują się w dokumencie pn. 17.12.19 18POIR19 Odpowiedzi na pytania.

17.12.19 18POIR19 Odpowiedzi na pytania

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania wykonawcy znajdują się w dokumencie pn. 13.12.19 18POIR19 Odpowiedzi na pytania.

13.12.19 18POIR19 Odpowiedzi na pytania

Zamawiający informuje, termin składania ofert w postępowaniu został wydłużony do dnia 17.12.2019r.

10.12.19 18POIR19 Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie wykonawcy oraz modyfikuje Zapytanie ofertowe w sposób określony w dokumencie pn. 05.12.19 18POIR19 Odpowiedź na pytanie i mod ZO oraz załącza zmodyfikowany Formularz cenowy w pliku pn. 05.12.19 18POIR19 Zał nr 2 Formularz cenowy zmodyfikowany

05.12.19 18POIR19 Odpowiedź na pytanie i mod ZO

05.12.19 18POIR19 Zał nr 2 Formularz cenowy zmodyfikowany

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegającą na projektowaniu graficznym i składzie DTP.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 12.12.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

02.12.19 18POIR19 !Zapytanie ofertowe Obsługa graficzna

02.12.19 18POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

02.12.19 18POIR19 Zał nr 2 Formularz cenowy

02.12.19 18POIR19 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

02.12.19 18POIR19 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru