Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/2016 z dnia 11 października 2016 r. dot. obsługi spotkań informacyjnych w Glasgow i Londynie realizowanych w ramach PO IR

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Zapytanie wygrała firma COMfactor Aldona Rusiniak.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej i obsługi recepcyjnej oraz koordynacji działań podwykonawców i firm zapewniających obsługę techniczną (aranżacja sal, nagłośnienie, obsługa multimedialna, umieszczenie oznakowania) w trakcie spotkań informacyjnych w Glasgow i Londynie dot. programów FNP realizowanych w ramach PO IR.

 

Uwaga! Ze względu na pojawiające się pytania do Zapytania ofertowego nr 19/POIR/2016, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Zamawiający) publikuje poniżej informacje dot. pytań od potencjalnych Oferentów i odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego.

Pobierz: Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 19/POIR/2016 ? z dn. 17 października 2016 r.

 

Oferty należy złożyć mailowo do dnia 18.10.2016 r. (do końca dnia; liczy się data wpływu) ? na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Michalska-Bugajska, tel. 22 845 95 36, kom.: 604 128 182, e-mail: bugajska@fnp.org.pl.

 

Pobierz dokumenty:

Zapytanie-ofertowe-19_POIR_2016_obsluga-spotkan-informacyjnych-w-Glasgow-i-Londynie

Zalacznik-nr-1_formularz_19_POIR_2016_obsluga-spotkan-informacyjnych-w-Glasgow-i-Londynie

Zalacznik-nr-2_19_POIR_2016_obsluga-spotkan-informacyjnych-w-Glasgow-i-Londynie_kosztorys

Zalacznik-nr-3_19_POIR_2016_ramowy-program-spotkan-informacyjnych-w-Glasgow-i-Londynie