Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/2017 na usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/2017 wygrała firma:

Adam Lewandowski Restauracja Amfitrion, ul. Smoleńska 75/8, 03-528 Warszawa

Zapytanie ofertowe: Usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 14.12.2017r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

06_12_17_19POIR17_!Zapytanie_Ofertowe_catering

06_12_17_19POIR17_Zał_nr_1_Formularz_ofertowy

06_12_17_19POIR17_Zał_nr_2_Opis_przedmiotu_zamowienia

06_12_17_19POIR17_Zał_nr_3_Menu

06_12_17_19POIR17_Zał_nr_4_Istotne_postanowienia_umowy

06_12_17_19POIR17_Zał_nr_5_Wzor_protokolu_odbioru