Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2015 – kompleksowa obsługa prawna

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Postępowanie wygrała oferta firmy Koniecek spółka adwokacka s.c.   

 

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego),

Uwaga! Termin składania ofert został wydłużony – z dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 11 sierpnia 2015 r., do godz. 16.00 (liczy się data wpływu).

Prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: natalia.tezcan@fnp.org.pl lub o składanie ofert osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji (ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa).

Uwaga! Ze względu na dużą liczbę pytań do Zapytania ofertowego nr 1/POIR/2015, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Zamawiający) publikuje poniżej informacje dot. pytań, odpowiedzi, zmiany treści oraz sprostowania niniejszego Zapytania ofertowego, jak również zaktualizowaną wersję Zał. nr 1 do Zapytania – wykaz usług (z dn. 7 sierpnia 2015 r.). Oferty złożone do dn. 7 sierpnia 2015 r. włącznie, z użyciem Zał. nr 1 – wykaz usług (z dn. 24 lipca 2015 r.) zostaną zaakceptowane i wezmą udział w ocenie ofert.

 

Pobierz: Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 1/POIR/2015 – z dn. 10 sierpnia 2015

Pobierz: Pytania, odpowiedzi i sprostowanie Zapytania ofertowego nr 1/POIR/2015 – z dn. 7 sierpnia 2015

Pobierz: Pytania, odpowiedzi i zmiana treści Zapytania ofertowego nr 1/POIR/2015 – z dn. 5 sierpnia 2015

 

Uwaga! „Zał. nr 1 – wykaz usług” z dn. 24 lipca 2015: Zał. nr 1 – wykaz usług został zastąpiony „Zał. nr 1 – wykaz usług” z dn. 7 sierpnia 2015. Zaktualizowana wersja Zał. nr 1 znajduje się poniżej.

 

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2015 – obsługa prawna

Pobierz: Zał. nr 1 – wykaz usług – z dn. 7 sierpnia 2015

Pobierz: Zał. nr 2 – wykaz osób

Pobierz: Zał. nr 3 – oświadczenie

Pobierz: Zał. nr 4 – formularz

 

Kontakt: Natalia Tezcan, tel.: 22 311 84 42, e-mail: natalia.tezcan@fnp.org.pl.