Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2018 na dostawę komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Uwaga! Zamawiający informuje, że unieważnił Części III – kompaktowy aparat fotograficzny w postępowaniu na dostawę komputerów i sprzętu informatycznego, nr spr. 21/POIR/2018, gdyż wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy.

Pobierz: 20.12.18 21POIR18 Uniewaznienie

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2018 wygrały następujące firmy:

Część I – Sprzęt informatyczny: MS-IT Miłosz Sękala, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice z ceną brutto: 47 330,40 zł,

Część II – Urządzenia drukujące: Nat-Com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki z ceną brutto: 16 174,50 zł,

Część III – Kompaktowy aparat fotograficzny: GIGA Multimedia, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa z ceną brutto: 1054,11 zł.

Uwaga! Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert z dnia 12.11.2018r. na dzień 14.11.2018r.

Poniżej Zamawiający udostępnia treść wyjaśnień do Zapytania ofertowego w spr. nr 21/POIR/2018

Pobierz: 08.11.18 21POIR18 Wyjaśnienia

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów, sprzętu biurowego i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 14.11.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Pliki do pobrania:

31.10.18 21POIR18 !Zapytanie ofertowe – Komputery

31.10.18 21POIR18 Zał 1 Formularz ofertowy

31.10.18 21POIR18 Zał 2 Formularz cenowy

31.10.18 21POIR18 Zał 3 Istotne postanowienia umowy

31.10.18 21POIR18 Zał 4 Wzor protokolu odbioru końcowego

31.10.18 Wynik z 15.10.18 PassMark CPU Benchmarks – New Desktop CPUs Performance

31.10.18 Wynik z 15.10.18 PassMark CPU Benchmarks – New Laptop CPUs Performance

31.10.18 Wynik z 15.10.18 PassMark Software – Video Card Benchmarks – Mid-to-High Range Video Cards