Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2020 Sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2020 wygrała firma:

Respect Energy S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, z ceną brutto: 218 005,20 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 23.10.2020r.
  • Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w zakresie z niej wynikającym.
  • Oferta powinna mieć formę skanu ? Zamawiający nie wymaga opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

15.10.2020 21POIR2020 !Zapytanie ofertowe Energia elektryczna

15.10.2020 21POIR2020 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

15.10.2020 21POIR2020 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia