Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2018 na kompleksową organizację dwudniowej konferencji dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2018 wygrała firma:

e-xcon s.c. Sylwia Kotowicz, Piotr Izdebski, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań z ceną brutto: 316 110,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytania i odpowiedź Zamawiającego do Zapytania ofertowego nr 22/POIR/2018

Pobierz: 03.01.19 22POIR18 Odpowiedź na pytanie

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytania i odpowiedź Zamawiającego do Zapytania ofertowego nr 22/POIR/2018

Pobierz: 18.12.18 22POIR18 Wyjaśnienia

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść modyfikacji Zapytania ofertowego nr 22/POIR/2018

Pobierz: 17.12.18 22POIR18 Modyfikacja ZO

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytania i odpowiedź Zamawiającego do Zapytania ofertowego nr 22/POIR/2018

Pobierz: 13.12.18 22POIR18 Wyjaśnienia

Zapytanie ofertowe: na kompleksową organizację dwudniowej konferencji dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 10.01.2019r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

11.12.18 22POIR18 !Zapytanie ofertowe Konferencja

11.12.18 22POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

11.12.18 22POIR18 Zał nr 2 Formularz cenowy

11.12.18 22POIR18 Zał nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

11.12.18 22POIR18 Zał nr 4 Istotne postanowienia umowy

11.12.18 22POIR18 Zał nr 5 Wzor protokolu odbioru