Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2021: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Modyfikacja Zapytania ofertowego nr 22/POIR/2021 – na dostawę komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Zamawiający przekazuje Modyfikację wraz z Załącznikiem nr 2:

24.11.2021 22POIR2021 Modyfikacja Zapytania

24.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia_Zmodyfikowany

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 30.11.2021 r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku pełnomocników, zakres umocowania do złożenia oferty powinien być co najmniej zgodny z zakresem oferty.
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Pliki do pobrania:

23.11.2021 22POIR2021 !Zapytanie ofertowe Komputery

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru końcowego

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 5 PassMark CPU – New Laptop